Å være inkludert er ingen selvfølge

For Binh er dagene lange. På et lite rom er han innelåst helt alene mens foreldrene er på jobb.
(av hensyn til Binh og hans familie har vi valgt å bruke et fiktivt navn og et illustrasjonsbilde)

Han er allerede ni år

– men har knapt opplevd noe utenfor rommet sitt. Han har kun noen meter å bevege seg på. Han har ikke mulighet til å gå på do eller snakke med noen.

Binh har ingen venner

– og har mistet mange år av barndommen. Foreldrene til Binh er fattige og må jobbe hele dagen for å skaffe mat. Fattigdommen, mangel på kunnskap og skam fører til at barn som Binh er innelåst og alene. Misjonsalliansen er opptatt av at barn som Binh har et stort potentiale og kan utvikle seg og lære.

Du kan bidra

– til at vi sammen kan bryte ned skam, bygge kunnskap og få flere barn inn i skolen.

Din gave

– gjør at flere barn kan begynne på skole i et tilpasset undervisningsopplegg. For 250 kroner kan du gi ett barn muligheten til skolegang.

Gi en gave

"I dag er disse menneskene mine beste venner og nærmest som en familie å regne"

Les historien til May Huong