En lang vei å gå

Det er en lang vei fra hovedstaden Kathmandu, der avgjørelser blir tatt og pengene finnes, til distriktet. Doti helt vest i Nepal. Her møter vi de aller fattigste i Nepal. Men nå med håp om en bedre framtid.

Kvinnene tar den største delen av arbeidet i landbruket. Men gis ellers liten mulighet til å påvirke forholdene i samfunnet.

Det har skjedd mye de siste 25 årene i Nepal. Forholdene generelt er blitt bedre, men denne endringen gjelder ikke hele landet. Mennesker i Doti, og særlig kvinner og de av lavkaste, har ikke blitt prioritert. Misjonsalliansen startet opp arbeid i distriktet Doti i 2019.

Dette barnet er 4 minutter gammelt. Jordmor Mingma Lama har nylig tatt imot en jente på 3500g.

Helsesenteret ble bygget for to år siden og har betydd en stor forskjell for de som bor i området.

Sunnami (2) var en av de første som ble født på helsestasjonen. I dag har hun fått en søster.

De aller fleste ønsker utdanning, men mange faller fra etter bare noen år på skolen.

Skolene i Doti er i svært dårlig forfatning.

Det er kamp om å få sitte på etter skoletid når en av de få bilene i området skal oppover fjellsiden.

Det er mye glede å finne blant innbyggerne i distriktet Doti. Mor Bir Maya er svært glad for at døtrene Kalpana og Sarita har et skoletilbud. Det gir håp for framtiden.