Vann som dreper

Fra denne bekken hentet over 400 mennesker sitt drikkevann. Det tok livet av mange.

Agnessa, hun het Agnessa

Mary hadde tvillinger, utent drikkevann tok livet av den ene.

Se Marys sterke historie

I Liberia mangler 60% av befolkningen tilgang til rent vann. Og enda flere mangler tilgang på tilfredsstillende sanitærforhold. Både på skolene og i landsbyene mangler det toaletter og rent vann. Skogen blir brukt til toalett, og vannet i bekkene blir lett forurenset. Mangelen på rent vann og toalett fører til at vannbårne sykdommer sprer seg lett.

Lorhn er en landsby i Liberia med 435 innbyggere, fordelt på 32 hus. Levekårene i Lorhn er dårlige og menneskene her lever i ekstrem fattigdom. Inntektskilden er jordbruk.

Her har de fleste familier kun råd til ett måltid om dagen, noen ganger går det dager uten at de spiser. Barna mangler klær, tilgang på gode sanitærforhold og skolegang. Skolen som ligger nærmest er det fire timer å gå til. og skoleveien er både lang og farlig. Men landsbyen har og en kirke og en nyetablert barnehage.

Mary bor i Lorhn og hun er 32 år gammel. Hun hadde tvillinger, men den ene døde av diare og oppkast. Urent vann tar mange liv i landsbyer som Lorhn. Datteren hun har igjen er nå fem år gammel. I Liberia dør 70 av 1000 levendefødte hver år før de fyller fem. Til sammenligning dør færre en tre av 1000 i Norge.

Mary er alenemor. Mannen forlot Mary og barna, og nå vet ingen hvor han er. Sitat Mary: Jeg bor sammen med søsteren min som har en mann som forlot hun med fire barn. Søsteren min jobber heller ikke og vi sliter.

Mary drømmer om at landsbyen skal ha et bedre utdanningstilbud for barna. Bedre tilgang på helsehjelp og at det skal være flere muligheter til å ta kurs og få jobb.