Trygghet for fremtiden for alle

Norge står overfor flere store utfordringer. Flere eldre og lavere oljeinntekter setter velferdsmodellen vår under press. Temperaturen på kloden stiger og vi må kutte utslippene raskere enn i dag. Politi og forsvar må moderniseres fordi tryggheten vår trues av ny kriminalitet og nye trusler.

Mange er bekymret på hvordan vil fremtiden vil se ut.

Hvordan skaper vi muligheter for alle?

Alle har ikke like muligheter til å delta og bidra. Manglende kompetanse, utenforskap, helseutfordringer og for dårlig integrering hindrer mange å leve de livene de ønsker.

Les mer

Hvordan skaper vi trygghet i en urolig verden?

De siste årene har verden blitt mindre. Vi har kjent sterkere på frykten for terrorangrep, sett groteske eksempler på seksuelle overgrep mot barn og unge på nett og at barn ned i 11-årsalderen rekrutteres til voldelige gjenger. Trusselbildet er endret. Vår oppgave er å sikre at du og dine er trygge, om det er på nett eller hjemme.

Les mer

Hva skal vi leve av?

Norge trenger flere nye næringer å leve av etter oljen. Velferden settes under press når oljeinntektene går ned og vi blir flere eldre. Vi må finne nye inntektskilder som skaper trygghet for velferden til våre barn og barnebarn, og vi må skape nye jobber som erstatter de som teknologien fører til ikke lenger trengs.

Hvordan kutte utslippene, ikke utviklingen?

Lorem imspum

Hvordan kutte utslippene, ikke utviklingen?

Vår oppgave er å sikre at våre barn og barnebarn trygt kan leve på en klode hvor klima er ivaretatt, samtidig som velferden opprettholdes.

Vi må nær halvere utslippene på ti år*

Oljen har gitt oss en rikdom resten av verden misunner oss. Disse inntektene vil etter hvert gå ned, mens utgiftene til velferd vil gå opp som følge av flere eldre. På samme måte som våre forgjengere la grunnlaget for velferden vår for 50 år siden, må vi nå stake ut en ny kurs for fremtidige generasjoner. En kurs som sikrer at folk har gode jobber å leve av og som betaler for vårt velferdssamfunn.

Slik kan du bidra!

Du tenker kanskje nå: Hva er Høyres løsninger? Vi kunne skrevet mye om hva vi er stolte av å ha gjort for Norge, men vi ønsker å se fremover. Hvilke svar bør et konservativt parti ha på utfordringene vi står overfor?

Engasjer deg og bli medlem!

Registrer deg her

(error)

(error)

(error)

(error)
* Må fylles ut