Barna på Centro Creer trenger deg!

Scroll nedover for å lese hvorfor...

Det kan være ensomt og vanskelig å være barn med funksjonsnedsettelse i Ecuador. Mens andre barn får leke og lære på skolen, blir barn med funksjonsnedsettelser ofte holdt utenfor fellesskapet.

Deres verdier og evner blir ikke sett. De får ikke muligheten til å leve et fullverdig liv. Som følge
av pandemien har situasjonen for de mest sårbare forverret seg ytterligere.

Takket være Misjonalliansens givere går Camila (7 år) på Centro Creer. På Centro Creer får hun tilrettelagt læring og mulighet til å utvikle seg. Her blir hun verdsatt!

«Jeg har lært tall og farger. Nå lærer jeg å skrive navnet mitt»

Camila, 7 år.

Centro Creer

Centro Creer i Ecuador er et behandlings- og ressurssenter for barn med funksjonsnedsettelser. Hit kommer barn med en drøm om å lære. På senteret høres latter og lyden av små barneføtter som løper.

152 barn

I år får hele 152 barn som Camila hjelp på Centro Creer. De får et sted for lek og utvikling i trygge rammer. Barna opplever å bli sett, hørt og verdsatt – samtidig som de finner sin plass i samfunnet.

Centro Creer jobber også sammen med familiene for å bygge trygge relasjoner og skape et godt samspill. Når foreldre tar en aktiv del i barnas utvikling, ser vi positive effekter hos hele familier og samfunnet rundt dem.

«Vi fokuserer på små personlige mål for hver enkelt elev. Det viktigste er at det skjer en forbedring fra dag til dag. Ingenting er gjort over natta.»

Erica, lærer på Centro Creer

Hvorfor er din gave viktig?

Camila og de andre barna trenger din hjelp dersom senteret skal driftes videre. Centro Creer drives med hjelp fra givere som deg. Din hjelp er derfor svært viktig for de 152 barna på senteret.

Din gave kan bryte ned skam og gi barna selvtillit og mestringsfølelse. Du bidrar til holdningsendring, og at familier og samfunn blir rustet til å ivareta barn med funksjonsnedsettelser. Slik får barn som Camila en fullverdig barndom og et bedre liv.

Tenk hvilke ringvirkninger det har!

Kan du tenke deg en bedre gave?

Gi en gave